Divendres, 28 De Octubre De 2016
Plaça major 3, Granja d'Escarp - 25185
Telèfon: 973 782198 
Fax: 973 782012

Portada


L'Ajuntament de La Granja d’Escarp, amb col·laboració del Consell Comarcal del Segrià i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, organitza un Curs de Primers Auxilis, dins el Pla Local de Joventut. ... + info
El Ple ordinari de 20 d'octubre de 2016 ha aprovat inicialment la Modificació de Crèdit 3/2016. ... + info
Acabat el termini d'exposició pública sense que s'haigin presentat al·legacions, el projecte queda definitivament aprovat. ... + info
Acabat el termini d'exposició pública sense al·legacions, s'aprova definitivament el projecte d'obra. ... + info
Convocat el Ple Ordinari que tindrà lloc el proper 20 d'octubre de 2016 ... + info
Acabat el termini d'exposició pública sense al·legacions s'ha aprovat definitivament el projecte d'obra ... + info
Acabat el termini d'exposició pública, sense reclamacions, es considera definitivament aprovat l'avantprojecte "CAMÍ CONNEXIÓ LP7041-CAMÍ MAIALS" ... + info


Mapa Web