Dimarts, 22 De Maig De 2018
Plaça major 3, Granja d'Escarp - 25185
Telèfon: 973 782198 
Fax: 973 782012

Novetats

03/05/2017

L’AJUNTAMENT DEMANARÀ A LA GENERALITAT QUE ASSUMEIXI LA TITULARITAT DEL CAMÍ DE LES MINES, QUE ENLLAÇA AMB MEQUINENSA


Foto

L’Ajuntament de La Granja d’Escarp demanarà a la Generalitat de Catalunya que es faci càrrec de la titularitat de l’anomenat Camí de les Mines.

Es tracta d'un tram de 4,2 kilòmetres que enllaça amb Mequinensa i la titularitat del qual correspon actualment al consistori, un fet que suposa uns costos de manteniment inassumibles.

En aquests costos hi té molt a veure l'intens trànsit (sobretot trànsit pesant) que suporta la via, i que malmet ràpidament el seu estat. Cal tenir en compte que aquest tram, classificat com a Camí Municipal, connecta les carreteres LP-7041 (Catalunya) i A2414 (CCAA Aragó), que són totes dues de titularitat autonòmica. És per això que el tram de camí municipal es converteix en una excepcionalitat en un eix de connexió interautonòmic que comporta continues disfuncions en la interconnexió de les xarxes viàries.

En aquest sentit, cal precisar que aquest tram de camí és utilitzat constantment com a via de connexió entre Mequinensa i les poblacions del Baix Segrià, així com poblacions de les Garrigues històriques o fins i tot la Ribera de l'Ebre, com Riba-roja d'Ebre. La utilització comporta el pas no només de vehicles automòbils, sinó també de camions de gran tonatge que utilitzen la via en les mateixes condicions que la resta de tram que sí que tenen la condició de carretera.

La utilització habitual del Camí que fan la majoria dusuaris és, per tant, com a carretera, i això comporta per a l'Ajuntament de La Granja d'Escarp unes dificultats enormes a nivell logístic i pressupostari pel que fa al manteniment (esbrossada, neteja de cunetes, renovació de senyalització horitzontal i vertical, renovació de tanques seguretat, despreniments i talussos,...). Unes tasques que, en la darrera intervenció duta a terme per l'Ajuntament, han suposat una despesa de 3.101,54 euros, i que han consistit en la neteja i esbrossada de la calçada i el repintat de les línies blanques de senyalització horitzontal. Tot plegat per tal de millorar la seguretat en un punt crític d'aquest camí, la connexió d'aquesta via amb el camí d'entrada al municipi per l'Entallada, on s'han renovat les tanques metàl·liques situades en un punt on ja s'han produït varis accidents.

Per tot plegat, i vist que el propi Reglament general de Carreteres (Art. 172 DL 293/2003) atorga la consideració de xarxa viària municipal a aquelles vies que tinguin un trànsit majoritàriament urbà, i que aquest no és el cas del Camí de les Mines, l'Ajuntament de La Granja d'Escarp instarà el traspàs de la titularitat de la via a la Generalitat de Catalunya, i la seua consideració com a carretera, com a continuació de la LP-7041.

L'Ajuntament considera que aquesta consideració com a LP-7041 i el canvi de titularitat donarà resposta a l'ús habitual com a carretera de connexió interautonòmica, que de la via és fa per part dels usuaris.Mapa Web