Diumenge, 27 De Maig De 2018
Plaça major 3, Granja d'Escarp - 25185
Telèfon: 973 782198 
Fax: 973 782012

Novetats

09/05/2017

COMENCEN LES TASQUES DE MANTENIMENT DE DIFERENTS CAMINS RURALS DE LA GRANJA D’ESCARP


Foto

Aquest dimarts s’han iniciat les feines per fer el manteniment de diferents camins rurals municipals de La Granja d’Escarp.

Concretament, s'ha començat pel camí de la Grallera i pel camí que uneix el Mas del Fontant amb el Pantano de Baix de la C.R. de Cavero-Vilaseca. Aquests treballs de millora de camins contemplen l'aportació d'àrid reciclat, per tal d'adequar el ferm. Per facilitar el treball de l'empresa adjudicatària que realitza aquestes feines de manteniment, s'ha decidit tallar al trànsit aquests dos camins fins que durin les tasques.

L'actuació de l'Ajuntament de La Granja d'Escarp té com a objectiu la millora i adequació de tres camins municipals que actualment són de terra. Els treballs a realitzar són l'esbrossada i neteja prèvia dels camins, la preparació de la base dels camins en qüestió, i el transport, estesa, humectació i compactació d'àrid reciclat.

Aquesta actuació es farà mitjançant àrid reciclat amb marcatge CE, atès que l'actuació està subvencionada per l'Agència de Residus de Catalunya d'acord amb la convocatòria TES/2910/2012, modificada per TES/76/2014.

L'actuació, per tant, suposarà tant l'adquisició de l'àrid d'acord amb els criteris de la convocatòria i de l'atorgament de la subvenció, com les tasques per tal de transportar, estendre, humectar i compactar els tres camins inclosos en l'actuació.

La mitja d'amplada d'aquests camins es de 3,00 metres d'ample i per millorar el ferm caldrà fer una estesa d'uns 0,10 metres de gruix. Considerant l'estesa necessària de 0,10 m de gruix en l'amplada de 3,00 m, la quantitat d'àrid reciclat serà 852,00 m3.

El preu d'adquisició dels 852,00 m3 serà de 6.594,48 euros, mentre que el preu de licitació per a la resta és de 8.247,36 euros.Mapa Web