Dimarts, 22 De Maig De 2018
Plaça major 3, Granja d'Escarp - 25185
Telèfon: 973 782198 
Fax: 973 782012

Novetats

25/05/2017

OBERT EL PROCÉS PER A LA CONCESSIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES FESTES DE L’ANY DE LA GRANJA D’ESCARP 2017-18


Foto

Adjuntem el plec de clàusules que han de regir la concessió per a l’explotació del bar de les festes de l’any 2017-18 de La Granja d’Escarp.

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, en què tota persona interessada podrà presentar una proposició.

Les ofertes es presentaran a les oficines de l'Ajuntament, fins el 12 de juny de 2017 a les 12:00 hores. La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada de les clàusules del plec que s'adjunta.


Informació addicional


Mapa Web