Dimarts, 22 De Gener De 2019
Plaça major 3, Granja d'Escarp - 25185
Telèfon: 973 782198 
Fax: 973 782012

Novetats

27/12/2017

VISITA D’ENSENYAMENT A LES OBRES DE L’ESCOLA SANT JAUME DE LA GRANJA D’ESCARP


Foto

El delegat d'Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, i el tècnic del departament, Ramon Paris, van efectuar recentment una visita per revisar les obres dutes a terme a l'Escola Sant Jaume.

Les reformes, executades durant els darrers mesos, han consistit en la millora de l'equipament, focalitzada en tres actuacions.

D'una banda, s'ha dut a terme una millora constructiva, consistent en la reforma d'aproximadament 100 m² de superfície interior corresponents a les dos aules més afectades per humitats provinents del subsòl. Concretament, s'ha repicat i enretirat el paviment existent per generar una capa inferior drenant per tal de recuperar l'estanquitat perduda, i s'ha tornat a pavimentar igualant-lo en nivell amb les aules contigües i l'espai de circulació, ja que fins ara hi havia un lleuger desnivell provinent d'antigues intervencions.

D'altra banda, s'ha aconseguit una millora funcional, atès que amb la intervenció en les dos aules, aquestes s'han unificat en una de més gran, però amb l'opció de separar-les de nou per la meitat quan faci falta gràcies a la instal·lació d'unes portes corredisses de grans dimensions, a mode d'envà mòbil, que permeten ampliar els usos del mateix espai. A més, s'ha dotat l'aula de nova il·luminació de pantalles led, pissarra magnètica, etc.

A més, s'ha aconseguit una redistribució dels serveis higiènics contigus a les dos aules intervingudes, per tal de millorar la funcionalitat del centre amb la generació d'un pas cap a la superfície exterior del pati des d'aquest mateix extrem d'edifici, amb el corresponent enderroc d'envans, paret de tancament i instal·lació de nous elements sanitaris i sanejament, millora de fusteries interiors i instal·lació de finestra exterior nova.

Al marge d'aquestes intervencions previstes, s'ha ampliat la millora constructiva mitjançant el canvi del sistema de calefacció de les dos aules reformades, on s'han canviat els equips acumuladors existents per radiadors d'oli més eficients que pengen d'una nova línia elèctrica; s'ha generat un revestiment nou d'aplacat de fusta en el nou passadís de sortida cap a l'exterior; s'ha enrajolat més superfície de les cambres higièniques que la prevista; i la resta de superfície enrajolada que no s'ha renovat, s'ha tractat i pintat per unificar colors.Mapa Web