Dilluns, 22 De Abril De 2019
Plaça major 3, Granja d'Escarp - 25185
Telèfon: 973 782198 
Fax: 973 782012

Novetats

12/06/2018

LA GRANJA D’ESCARP BUSCA SOLUCIONS A DIFERENTS PROBLEMÀTIQUES AL VOLTANT DE L’AIGUA I ESTUDIA HABILITAR UNA ZONA PER PRACTICAR TRIAL


Foto

L'Ajuntament de La Granja d'Escarp està treballant per tal de solucionar diferents problemàtiques relaciones amb l'aigua. Una d'elles té a veure amb una fica que, degut a l'acció del riu, està patint una erosió que pot acabar comportant una afectació greu

El passat divendres, l'alcalde de La Granja d'Escarp, Manel Solé, es va reunir a la seu dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de Lleida amb Dolors Tella, directora dels SSTT, Manel Pascual, cap de la Demarcació Territorial de Lleida de l'Agència Catalana de l'Aigua, i Xavier Marco, cap de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels SSTT a Lleida.

En la reunió es van plantejar tres temes importants que afecten al nostre municipi:

1. Greus afectacions a finques en èpoques de crescuda de rius:

Es van comentar els punts més importants d'afectació: confluència, Sot del Cinca, Jornals,... El punt més preocupant és el d'una finca del nostre terme, situada a l'alçada don està ubicada l'ermita de Sant Jaume, que està patint una erosió i, conseqüentment, una regressió importantíssima, degut a que el mateix riu soscava el terraplè d'aquesta finca i s'emporta cada cop un volum importantíssim de material.

Aquesta regressió contínua pot comportar una afectació greu en el camí municipal que connecta La Granja d'Escarp amb Mequinensa, i que serveix de via interautonòmica de comunicació de gran importància degut al trànsit que suporta habitualment.

Al mateix temps, és dóna el cas que aquesta regressió s'està produint en un dels punts amb més ús per part dels pescadors i que genera més visites de practicants d'aquest esport al nostre municipi. De fet, ha estat l'avís que ens ha fet el Club de Pesca de La Granja d'Escarp, al qual volem agrair la iniciativa, el que ens ha posat en alerta d'aquesta problemàtica.

2. Millora de la qualitat de l'aigua:

Hem tractat dos assumptes de vital importància en el cicle de l'aigua, des de la seua captació fins el seu retorn al riu.

2.1. Aigua de captació: estudiar la viabilitat de presentar un projecte per millorar la captació d'aigua en Alta, dins la propera convocatòria de subvencions que l'Agència Catalana de l'Aigua traurà a licitació.

2.2. Aigua residual: davant de limpossibilitat que l'ACA compleixi el Pla Director de Depuradores a Catalunya, on estava projectat construir la Depuradora a La Granja d'Escarp lany 2014, vam estar estudiant quines alternatives existeixen per tal de fer aquesta infraestructura tan necessària al nostre municipi.

3. Accés motoritzat al medi natural-àrea de circulació per al lleure i l'esport.

Un altre dels projectes amb els que estem treballant, juntament amb el Motoclub de La Granja d'Escarp, és l'habilitació d'una zona per la pràctica del trial al nostre terme, on es pugui practicar aquest esport de manera ordenada i sense molèstia per a la resta del veïnat ni incidència en el medi natural. És van presentar fins a tres propostes, de les quals s'han d'estudiar la viabilitat i quina tramitació urbanística cal seguir en cada cas.Mapa Web