Dilluns, 24 De Febrer De 2020
Plaça major 3, Granja d'Escarp - 25185
Telèfon: 973 782198 
Fax: 973 782012

Novetats

26/08/2019

TANCAMENT EXTERIOR DE LA SALA DE VETLLES


Foto

Després dels reiterats actes incívics i de l’estat lamentable de brutícia en què hem trobat l’exterior de la Sala de Vetlles, l’equip de govern hem decidit tancar perimetralment aquest equipament municipal.

Qualsevol persona que traspassi aquest tancament perimetral sense permís, li serà aplicat l'article 63, del règim sancionador de l'ordenança municipal de civisme, aprovada al 2013.
''Article 63. Sancions generals
1. D'acord amb l'article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per les infraccions comeses a aquesta ordenança seran les següents:
A. Sanció principal
a) Per la comissió d'una infracció lleu: multa de 30 a 600 euros
b) Per la comissió d'una infracció greu: multa de 600,01 a 1.500 euros
c) Per la comissió d'una infracció molt greu: multa de 1.500,01 a 3.000 euros...''.Mapa Web