al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de La Granja d’Escarp anuncia la licitació de l’avinguda Lleida

El consistori ha esperat a tenir enllestida i operativa la nova variant per iniciar el procés de licitació de la principal via d’accés al municipi. El termini d’execució de les obres serà de 4 mesos i suposaran una inversió de 690.369,69€ que es finançaran amb diferents subvencions de la Generalitat, de la Diputació de Lleida i dels Fons Next Generation.

DIMECRES 28 DESEMBRE 2022

L’Ajuntament de La Granja d’Escarp ha obert el període de licitació de les obres de reurbanització de l’avinguda Lleida

L’objecte del present projecte consisteix en la reurbanització de l’Avinguda Lleida. El consistori ha esperat a tenir enllestida i operativa la nova variant per tal d’iniciar el procés de licitació de la que és la principal via d’accés al municipi.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament té com a objectiu millorar el funcionament i l’estètica de l’entrada del poble, renovant l’acabat superficial i les xarxes de serveis bàsics existents: aigua potable, clavegueram, reg, així com la xarxa elèctrica i de telecomunicacions.

Aquestes renovacions suposaran una notable millora en la gestió d’aquests recursos, alhora que l’adequació de la xarxa d’aigua repercutirà favorablement en la reducció dels consums gràcies a les noves canonades de polietilè, els nous sistemes de comptatge i que s’eliminaran les pèrdues d’aigua existents per les ruptures en aquest tram de xarxa. El clavegueram també experimentarà una millora considerable, en esmenar les pèrdues i les males conduccions ocasionades per les ruptures de les canonades existents, la materialitat del tub i per la poca pendent existent en la xarxa actual. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que l’estat actual de les xarxes d’aigua i clavegueram representa una despesa continuada de manteniment, per reparacions i desembussos de les mateixes, un problema que es resoldrà amb la seva substitució.

La renovació de l’avinguda Lleida suposarà, a més, la creació d’una plataforma única, simètrica i buscant un eix central per tal d’equilibrar els dos costats, que modificarà els pendents actuals per tal d’assegurar la bona recollida d’aigua pluvial a través dels marges, entre les voreres i la carretera, mitjançant peces de rigola i embornals. Aquests embornals estaran connectats al reg per tal de funcionar com a xarxa separativa.

Pel que fa a l’acabat estètic s’ha plantejat un disseny de paviment de formigó en voreres encintat per una rigola que el delimita de la calçada, que serà de mescles bituminoses.

El termini d’execució de les obres és de 4 mesos, començant a contar-se aquest termini el dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. El valor estimat del contracte és de 570.553,46€ (690.369,69€ IVA inclòs).

Per fer front a aquesta important inversió, es comptarà amb diferents subvencions de la Generalitat (PUOSC), de la Diputació de Lleida (Pla d’aigües) i dels Fons Next Generation (DUS500).

L’aglomerat final del carrer, per on passaran els vehicles, anirà a càrrec d’Infraestructures de la Generalitat, gràcies a un conveni que l’alcalde Manel Solé va signar al setembre del 2020 amb el conseller de Territori, Damià Calvet.

Cal recordar que fa uns mesos l’Ajuntament va iniciar un procés explicatiu i participatiu amb els veïns i veïnes de l’avinguda Lleida per tal d’informar-los de les diferents propostes i fer-los partícips de la decisió final, convidant-los a escollir l’opció preferida.

En aquest sentit és important remarcar que l’avinguda Lleida és l’eix vertebrador i d’entrada principal al poble, amb la qual cosa l’equip de govern es va marcar com a prioritat i com a projecte de legislatura dignificar el seu estat, i fer-ho tenint en compte que, molt més enllà de ser una carretera, l’objectiu era que aquesta avinguda s’integrés en l’entramat urbà, passant a ser un nou vial del poble.

Pel que fa al projecte, es va encomanar als tècnics del Consell Comarcal del Segrià. El projecte havia de contemplar i resoldre qüestions com ara afavorir el desenvolupament del municipi; millorar el vial d’accés a la població tant a nivell visual com pel que fa a la mobilitat i operativitat; intentar afavorir que els habitatges i magatzems en planta baixa d’aquest vial puguin implantar nous negocis d’emprenedoria empresarial i activitats complementàries; renovar les xarxes de serveis bàsics existents (aigua, clavegueram, reg, enllumenat públic, telecomunicacions,...); i la implementació d’arbrat i mobiliari urbà.