al contingut a la navegació Informació de contacte

La Granja d’Escarp aprova uns pressupostos ambiciosos per fer front als nombrosos projectes que impulsarà l’any vinent

La urbanització de l’avinguda Lleida i les reformes del local d’entitats, del local del jovent i de la Casa Pubill figuren entre els actuacions previstes pel consistori, que a més congela els impostos i taxes

DIMECRES 21 DESEMBRE 2022

L’Ajuntament de La Granja d’Escarp ha aprovat, en el Ple municipal ordinari celebrat aquest dimecres, un pressupost de 2.486.570,17€ per aquest proper any 2023, una de les xifres més elevades dels darrers anys en previsió dels projectes que s’impulsaran al llarg de l’any vinent.

De les xifres aprovades al Ple d’aquest matí destaca també el fet que, un any més, es congelen els impostos i les taxes i, per tant, no hi haurà una variació considerable respecte als ingressos corrents de les previsions dels anys anteriors.

Pel que fa als ingressos extraordinaris, es preveu finalitzar la tramitació de l’expedient de subhasta de finques en sòl no urbanitzable municipals per tal de sufragar l’annex d’inversions.

Quant a les despeses corrents, pel que fa al personal s’ha previst tenir en compte les noves retribucions per al 2023, segons la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, i de les necessitats de personal dels diferents serveis.

Respecte de les inversions, el proper any 2023 es preveu un augment considerable en execució d’obres municipals, i que generen l’increment pressupostari previst. Dins aquestes obres destaquen la urbanització de l’avinguda Lleida i les reformes del local d’entitats, del local del jovent i de la Casa Pubill.

Aquestes actuacions compten amb una gran part de finançament públic mitjançant diferents subvencions, tant de la Generalitat (PUOSC) com dels Fons europeus Next Generation, així com de la Diputació de Lleida.

Per tal de sufragar la part no subvencionada, s’ha previst la concertació d’un crèdit bancari per import de 640.000€ que és assumible gràcies a l’esforç econòmic fet des de l’Ajuntament en els últims anys per eixugar el deute bancari que existia.

En aquest sentit, i com a valoració dels pressupostos aprovats, l’alcalde Manel Solé ha comentat que es tracta “del pressupost municipal de més quantia dels darrers anys”, un fet que respon a que, de cara a l’any nou, “es faran un gran nombre d'inversions gràcies també als ajuts i a les subvencions que hem sol·licitat en els anys anteriors”. En qualsevol cas, Solé considera que les actuacions repercutiran de manera substanciosa en el progrés de La Granja d’Escarp, ja que “revertiran en un millor servei i qualitat de vida dels nostres ciutadans i de les nostres empreses”.

De la mateixa manera, cal remarcar que en aquest pressupost no estan computats ajuts i subvencions que no tenen la resolució definitiva, com la DUS5000 (que permetria canviar l’enllumenat públic a LED i ficar plaques solars a les cobertes dels equipaments municipals) o un ajut de la Fundación Biodiversidad (projecte ‘Slow Cinca-Segre’) que millorarà i restaurarà l’ecosistema fluvial a la zona de l’Aiguabarreig, on conflueixen aquests dos rius.

Document Actions