al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

El municipi de La Granja d'Escarp esta situat al Sud-oest de la comarca del Segria.

Partit judicial:  Lleida

Comarca: Segrià

Extensió del terme municipal: 38 km2

Altitud: 78

Habitants: 980

Distància a Lleida en Km: 35

Granja d'Escarp, la

Codi
251023
Comarca
Segrià
Població
923
Superfície
38,51
Densitat
24
Altitud
78

Superfície (km²)

Municipi
38,51
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
24
Comarca
152,1
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
520
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
403
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
923
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
107
Comarca
31.568
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
591
Comarca
141.615
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
184
Comarca
32.068
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
41
Comarca
7.137
Catalunya
256.427

Població

Municipi
923
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
50
Comarca
16.174
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
368
Comarca
74.432
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
92
Comarca
14.514
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
2.392
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
520
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
57
Comarca
15.394
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
223
Comarca
67.183
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
92
Comarca
17.554
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
31
Comarca
4.745
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
403
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
627
Comarca
140.155
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
91
Comarca
25.440
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
205
Comarca
46.793
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
923
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
681
Comarca
169.699
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
242
Comarca
42.689
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
923
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
354
Comarca
83.015
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
166
Comarca
24.497
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
520
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
327
Comarca
86.684
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
76
Comarca
18.192
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
403
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
38
Comarca
4.047
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
32
Comarca
3.915
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
70
Comarca
7.962
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
105
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
57,1
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
826
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
761
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
2
Comarca
1.587
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
6
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
5
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
557
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-12
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-10
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
34
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
27
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
5
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
29
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
34
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-49
Comarca
3.699
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-5,63
Comarca
1,93
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-5,51
Comarca
0,45
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,11
Comarca
1,48
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
906
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
716
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
710
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
425
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
938
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
300
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
302
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
6
Comarca
753
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
9
Comarca
1.519
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
19,5
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
48,1
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
12,6
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
19,8
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
665
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
67,4
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
628
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
62,9
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
647
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,8
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
66,1
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
663
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
363
Comarca
88.572
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
42
Comarca
13.269
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
405
Comarca
101.841
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
414
Comarca
74.658
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
813
Comarca
176.502
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
215
Comarca
50.745
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
105
Comarca
40.780
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
325
Comarca
91.530
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
340
Comarca
96.765
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.705
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
7.530
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.310
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
76.880
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
92.430
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
2.990
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.645
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
9.840
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
110
Comarca
15.300
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
16.710
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
24.015
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
26.430
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
25.275
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
92.430
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
17
Comarca
7.386
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
286
Comarca
45.487
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
890,06
Comarca
990,4
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
130
Comarca
19.551
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
108
Comarca
20.558
Catalunya
783.019

Total

Municipi
238
Comarca
40.109
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
12,8
Comarca
1.143,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
2
Comarca
710,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,8
Comarca
744
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
17,6
Comarca
7.050
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
726,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
34,2
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
22,3
Comarca
4.440,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
12
Comarca
5.934,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
34,3
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
380
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
61
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
113
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
554
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
70,9
Comarca
91,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
756
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
28.598
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
186
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.142
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.978
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.144
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
258
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.402
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
14
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
38
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
4
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
63
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
915
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
99
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
11
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.144
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
96
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
6
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.063
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
604
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
124
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
244
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
49
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.021
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,89
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
76,3
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
2
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74