al contingut a la navegació Informació de contacte

Espai Natural Aiguabarreig Segre-Cinca

L’Aiguabarreig Segre-Cinca és un espai eminentment fluvial i de gran interès que s’inclou a la depressió central occidental. S’inicia al riu Cinca al seu pas per la Granja d’Escarp fins a la seva unió amb el Segre, i al Segre des de l’aiguabarreig fins al seu pas per Seròs. És molt notable el contrast paisatgístic entre la verdor de les riberes i la tonalitat seca i eixuta dels voltants, que, sumat al bon estat ecològic del riu, el fa representatiu dels sistemes naturals aquàtics i riberencs de la depressió de l’Ebre. Presenta alhora una gran diversitat d’ocells, així com algunes espècies d’interès d’altres grups. Es tracta de la més gran unió fluvial i probablement la de més interès biològic d'Espanya.

Passera de fusta

Estructura de fusta, construïda fa més de 15 anys i que dóna continuïtat al Camí Natural del Riu Segre i recorre l'arbreda de Sant Jaume.

Fauna

L'Aiguabarreig és un lloc de trobada d'espècies d'ambients molt diferents, i un corredor biològic molt important on s'hi reprodueixen, hivernen, o hi descansen moltes espècies migratòries.